TRAINA

Informations

Naissance : 2014
Race : ARABE
Robe : BAI MELANGE
Sexe : Femelle

Pedigree

AMER, AR WAFI, AR SHABAB, AR
SARHAH, AR
BUSHRA, AR LAHOOM, AR
RAHIFA, AR
KERJAM, AR DORMANE, AR MANGANATE, AR
MANDORE, AR
KERA, AR KESBEROY, AR
PRALINE DU CASSOU, AR
© ifce